Jerzy Szyran OFMConv
Rachunek sumienia dla dorosłych
"Zabiorę się i pójdę do mego Ojca..."
(Łk 15,18)
Spis treści
Wstęp
1. Grzech i nawrócenie
1.1. Definicja, natura i skutki grzechu
1.2. Rodzaj grzechów
1.3. Nawrócenie człowieka
1.4. Sakrament Pokuty i Pojednania
2. Warunki dobrego przyjęcia sakramentu Pokuty i Pojednania
2.1. Rachunek sumienia
2.2. Żal za grzechy
2.3. Postanowienie poprawy
2.4. Szczera spowiedź
2.5. Zadośćuczynienie bogu i bliźnim
3. Źródła czynu moralnego
3.1. Przedmiot ludzkiego czynu
3.2. Intencja działającego
3.3. Okoliczności czynu
3.4. Czyn o podwójnym skutku
3.5. Przeszkody czynu moralnego
4. Wskazania moralne
5. Rachunek sumienia
Zakończenie