KSIĘGARNIA INTERNETOWA

Jerzy Szyran OFMConv
Niedziela Dzień Pański - dzień rodzinny 

Spis treści

Wykaz skrótów

Bibliografia

 

ROZDZIAŁ I: NIEDZIELA − SPOJRZENIE BIBLIJNE

 

1.1. Żydowski szabat

1.2. Nowe spojrzenie w Chrystusie

1.3. Czasy apostolskie

1.3.1. Dzień zmartwychwstania

1.3.2. Dzień Pięćdziesiątnicy

1.3.3. „Ósmy” dzień tygodnia

 

ROZDZIAŁ II: NIEDZIELA W NAUCZANIU KOŚCIOŁA

 

2.1. Pisarze wczesnochrześcijańscy wczesnochrześcijańscy Ojcowie Apostolscy

2.2. Określenia niedzieli

2.3. Zbawcze wydarzenia

2.3.1. Niedzielny spoczynek

2.3.2. Pan zmartwychwstał

2.3.3. Zesłanie Ducha Świętego

2.3.4. Refleksja nad wiecznością

 

ROZDZIAŁ III: RODZINA JAKO WSPÓLNOTA ŻYCIA I MODLITWY

 

3.1. Istota, cele i zadania rodziny

3.2. Funkcja społeczna rodziny

3.2.1. Rola społeczna rodziny

3.2.1.1. Wspólnota życia

3.2.1.2. Wspólnota gospodarcza

3.2.1.3. Wspólnota wychowania

3.2.1.4. Rodzina źródłem wartości społecznych

3.2.2. Znaczenie rodziny dla życia międzynarodowego

3.3. Obowiązki rodzinne

3.3.1. Obowiązki współmałżonków

3.3.2. Obowiązki rodziców wobec dzieci

3.3.3. Obowiązki dzieci wobec rodziców

3.3.4. Obowiązki wzajemne rodzeństwa

3.3.5. Obowiązki wobec dalszych krewnych

3.4. Rodzina jako społeczność religijna

3.4.1. Religijne zadania rodziny

 

ROZDZIAŁ IV: PRZYGOTOWANIE DO NIEDZIELI

 

4.1. Przygotowanie zewnętrzne

4.2. Przygotowanie wewnętrzne

4.2.1. Modlitwa słowem Bożym 

4.2.2. Metody czytania Pisma świętego

4.2.2.1. Dzielenie się Ewangelią

4.2.2.2. Metoda Västers  

4.2.2.3. Metoda K. Mestersa

 

ROZDZIAŁ V: NIEDZIELNA EUCHARYSTIA

 

5.1. Czas i miejsce Eucharystii

5.2. Znaczenie Eucharystii

5.2.1. Zapowiedzi Eucharystii

5.2.2. Nowe przymierze w Chrystusie

5.2.3. Ostatnia Wieczerza

5.2.4. Określenia Eucharystii

5.3. Skutki Eucharystii

5.3.1. Jednoczące działanie Eucharystii

5.3.2. Eucharystia znakiem miłości

5.3.3. Uświęcające działanie Eucharystii

5.3.4. Inne skutki Eucharystii

 

ROZDZIAŁ VI: WPŁYW EUCHARYSTII NA ŻYCIE RODZINNE

 

6.1. Pogłębienie miłości i jedności

6.2. „Msza życia”

6.3. Uświęcenie rodziny

6.4. Apostolstwo rodziny

 

ROZDZIAŁ VII: CELEBRACJA DNIA PAŃSKIEGO W RODZINIE

 

7.1. Niedzielne posiłki w rodzinie

7.2. Niedzielny wypoczynek

7.3. Czas na miłość

 

ROZDZIAŁ VIII: WSPOMINANIE WIELKICH DZIEŁ BOŻYCH

 

8.1. Zachwyt pięknem świata

8.2. Wiara w zmartwychwstanie

8.3. Żyć Duchem Świętym

8.4. W oczekiwaniu na wieczność

 

ROZDZIAŁ IX: AKT MIŁOŚCI I JEDNOŚCI

 

9.1. Miłość erotyczna w małżeństwie

9.2. Eucharystia a miłość erotyczna małżonków

 

ROZDZIAŁ X: NIEDZIELA PRACUJĄCYCH

10.1. Obowiązek Mszy świętej

10.2. Rodzaj prac

10.3. Oddziaływanie społeczeństwa

 

ROZDZIAŁ XI: POCHWAŁA NIEDZIELI


WYDAWNICTWO OO. FRANCISZKANÓW
NIEPOKALANÓW 2010