Jerzy Szyran OFMConv
Nie taki konfesjonał straszny, czyli o pokucie i nawróceniu
Spis treści
Wstęp
1. Dar miłosierdzia, czyli o sakramencie pokuty i pojednania
1.1. Ustanowienie sakramentu pokuty i pojednania
1.2. Różnorodność terminów.
1.3. Elementy i działanie sakramentu pokuty i pojednania.
2. Rzut oka w przeszłość, czyli o historii sakramentu pokuty i pojednania
2.1. Od pokuty publicznej do indywidualnej spowiedzi
2.1.1. Ogólna charakterystyka okresu
2.1.2. Dyskusje teologiczne
2.2. Nowa praktyka
2.2.1. Ogólna charakterystyka okresu
2.2.2. Wprowadzanie nowej formy pokuty
2.3. Średniowieczne dyskusje wokół sakramentu pokuty i pojednania
2.4. Nauka Soboru Trydenckiego o sakramencie pokuty i pojednania
2.5. Dyskusje wokół absolucji generalnej
2.6. Sakrament pokuty i pojednania dziś
3. "Za burtą", czyli o grzechu
3.1. Grzech i jego działanie
3.2. Podział grzechów
3.3. Skutki grzechu dla człowieka
3.4. Współczesny dramat
4. "Czuły wskaźnik", czyli o sumieniu
4.1. Sumienie - tajemne sanktuarium
4.2. Typologie sumienia
4.3. Sumienie spaczone
4.4. Formacja sumienia
5. Akty penitenta, czyli o warunkach dobrej spowiedzi
5.1. Rachunek sumienia
5.2. Żal za grzechy
5.3. Postanowienie poprawy
5.4. Wyznanie grzechów
5.5. Zadośćuczynienie
6. "I ja odpuszczam...", czyli o rozgrzeszeniu
6.1. Teologia formuły rozgrzeszenia
6.2. Formy sprawowania sakramentu pokuty i pojednania
6.3. Odłożenie rozgrzeszenia
6.4. Kary kościelne
7. Niezwykłe wydarzenie, czyli o spowiedzi okolicznościowej
7.1. Chrzest w rodzinie
7.2. Pierwsza spowiedź
7.3. Spowiedź narzeczonych
7.4. Spowiedź rekolekcyjna
7.5. Spowiedź przedświąteczna
7.6. Spowiedź powrotu
7.7. Spowiedź generalna
7.8. Pogrzeb w rodzinie
7.9. Spowiedź umierającego
8. Nie pójdę..., czyli o unikaniu spowiedzi
8.1. Złe potraktowanie
8.2. Pośpiech w konfesjonale
8.3. Brak kompetencji
8.4. Wstyd za popełnione grzechy
8.5. Obawa o rozgrzeszenie
8.6. Zatrzymane rozgrzeszenie
9. Ze skarbca Kościoła, czyli o odpustach
9.1. Rys historyczny
9.2. Teologia odpustów
9.3. Podział odpustów i możliwość uzyskania
9.3.1. Odpust zupełny
9.3.2. Odpust cząstkowy
10. Po spowiedzi, czyli o trwaniu w dobrym
10.1. Codzienny rachunek sumienia
10.2. Życie sakramentalne i pogłębiona modlitwa
10.3. Unikanie okazji do grzechu
10.4. Świadczenie dobra
10.5. Świadomość drzemiącego zła i Bożej obecności
10.6. Pozytywne myślenie i wartościowe treści
10.7. Chciałbym czy chcę?
10.8. Konsekwentny plan działania
10.9. A jeśli nie wyjdzie...?
11. Metanoia, czyli o nawróceniu
11.1. Istota nawrócenia
11.2. Środki ku nawróceniu
11.3. Znamiona nawrócenia
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skrótów
Spis treści
WYDAWNICTWO OO. FRANCISZKANÓW
NIEPOKALANÓW 2007