Jerzy Szyran OFMConv
Grzechy i grzeszki
Nasz portret nie-święty
Spis treści
 • Wstęp
 • Współczesne bałwochwalstwo
 • Modlitwa chrześcijańska
 • Obojętność religijna
 • Wzywanie Boga
 • Świętowanie niedzieli
 • Pokochać siebie
 • Ja sam ponad wszystko
 • Bonum et caritas - wyznacznikami ludzkiego działania
 • Technicyzacja relacji
 • Akceptacja społeczna
 • Zdrowie i życie w moich rękach
 • Nie-ludzkie rozwiązanie
 • ...żeby zapomnieć
 • Świat widziany przez strzykawkę
 • Zapobiec dziecku
 • Brak czystości
 • Alternatywa dla miłości
 • Rozpad małżeństwa i rodziny
 • Fałszywy zysk
 • Zwierzęta wokół nas
 • Spryt czy nieuczciwość?
 • Destrukcyjne działanie słowa
 • Kultura słowa
 • Zawiść - książę złych czynów
 • Dolce far niente, czyli o lenistwie słów kilka
 • Zakończenie
 • Wykaz skrótów
 • Bibliografia