Jerzy Szyran OFMConv
Dekalog
Wstęp
1. Dekalog: od Mojżesza do Chrystusa
Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli
1.1. Kamienne tablice
1.2. Sens Dekalogu
1.3. Chrystus o Dekalogu
1.4. Przestrzeń wiary
2. Bóg ponad wszystko
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
2.1. Wiara podstawą życia moralnego
2.2. Etapy dochodzenia do wiary
2.3. Wierzyć w Boga czy Bogu?
3. Święte Imię Boże
Nie będziesz wzywał Imienia Pana Boga swego na daremno
3.1. Imię Boże w codziennym życiu
3.1.1. Wzywanie imienia Bożego
3.1.2. Niegodziwość wzywania Imienia Pańskiego
3.2. Chrześcijańskie imię
3.2.1. Święty orędownik
3.2.2. Pan wzywa po imieniu
4. Niedziela – dzień Pana
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
4.1. Od szabatu do niedzieli
4.2. Niedzielna Msza święta
4.2.1. Żyć Eucharystią
4.2.1.1. Eucharystia jako ofiara dziękczynna
4.2.2. Eucharystia w życiu człowieka
4.3. Pomodlę się w domu
5. W kręgu rodziny
Czcij ojca twego i matkę twoją
5.1. Istota, cele i zadania rodziny
5.2. Funkcja społeczna rodziny
5.2.1. Rola społeczna rodziny
5.2.2. Znaczenie rodziny dla życia międzynarodowego
5.3. Obowiązki rodzinne
5.3.1. Obowiązki współmałżonków
5.3.2. Obowiązki rodziców wobec dzieci
5.3.3. Obowiązki dzieci wobec rodziców
5.3.4. Obowiązki wzajemne rodzeństwa
5.3.5. Obowiązki wobec dalszych krewnych
5.4. Starszy człowiek w rodzinie
5.4.1. Wyposażeni w cnoty
5.4.2. Teściowie obok małżeństwa
5.4.3. Wzór życia rodzinnego
5.4.4. Przeżywanie wdowieństwa
5.4.5. Modlitwa osób w podeszłym wieku
6. Szacunek dla życia
Nie zabijaj
6.1. Znaczenie przykazania
6.2. Świętość ludzkiego życia
6.3. Współczesne samobójstwa
6.3.1. Eutanazja – śmierć z wyboru
6.3.1.1. Skrajne postawy a godność ludzkiego życia
6.3.1.2. Nauczanie Kościoła
6.3.2. Zamach na własne życie
6.3.2.1. Uwarunkowania zewnętrzne
6.3.2.2. Uwarunkowania wewnętrzne
6.3.2.3. "Świat" samobójcy
6.3.2.4. Zapobieganie samobójstwom
6.3.3. Powolna śmierć – uzależnienie
6.3.3.1. Ogólna charakterystyka uzależnień
6.3.3.2. Podstawowe czynniki uzależnień
6.3.4. Skażone środowisko
6.3.4.1. Kościół wobec skażenia środowiska
6.3.4.2. Edukacja ekologiczna
7. Wezwanie do czystości
Nie cudzołóż
7.1. Stworzył ich mężczyzną i kobietą
7.2. Małżeństwo jako forma realizacji powołania do miłości
7.3. Chrześcijańska wizja czystości
7.4. Nieskromne myśli
7.4.1. Ludzkie wyobrażenia
7.4.2. Specyfika ludzkiego poznania
7.4.3. Marzenia erotyczne a poziom dojrzałości psychoseksualnej
7.4.3.1. Okres dojrzewania i młodość człowieka
7.4.3.2. Wiek dojrzały
7.4.3.2.1. Osoby żyjące w małżeństwie
7.4.3.2.2. Osoby żyjące w samotności
7.4.3.2.3. Osoby w podeszłym wieku
7.4.4. Ocena moralna fantazji seksualnych
8. Poczucie własności
Nie kradnij
8.1. Prawo do własności
8.2. Poszanowanie własności bliźniego
8.3. Miłość do ubogich
8.4. O korupcji i łapówkarstwie
8.4.1. Biblia o korupcji i łapownictwie
8.4.2. Korupcja jako zepsucie
8.4.3. Łapówka czy wyraz wdzięczności?
8.4.4. Łapówka – słowo wstydliwe
8.4.5. Chciwość ich korzeniem
8.4.6. Obowiązek zadośćuczynienia
9. Zakłamane życie
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
9.1. Cóż to jest prawda?
9.2. Świadectwo prawdy
9.3. Szacunek dla prawdy
9.4. Błędne koło kłamstwa
9.4.1. Kłamstwo dziełem Szatana
9.4.2. Ciężar gatunkowy kłamstwa
9.4.3. Skutki kłamstwa
10. Pożądliwość zmysłów
Nie pożądaj żony bliźniego swego...
10.1. Czystość jako znak "pokory ciała"
10.1.1. Nauczanie Pisma świętego
10.1.2. Czystość jako cnota
10.1.3. Stopnie czystości
10.2. Wstydliwość – strażnik czystości
10.3. Pożądanie czy pożądliwość?
10.3.1. Błędne rozumienie aktu seksualnego
10.3.2. Akt małżeński znakiem miłości
10.3.3. Rozwiązanie problemu
11. Nie zdrowe pragnienia
...ani żadnej rzeczy, która jego jest
11.1. Bezład pożądliwości
11.2. Ubóstwo serca
11.3. Pragnienie Boga
11.4. Chciwość – żądza pieniądza
11.4.1. Chciwość w nauczaniu Kościoła
11.4.2. Przemijalność świata
11.4.3. "Być" czy "mieć"?
12. Związki Dekalogu z "Modlitwą Pańską"
"Kiedy się modlicie mówcie..."
12.1. Bóg – wzorem rodzicielstwa
"Ojcze nasz, któryś jest w niebie"
12.2. Jedyne takie Imię
"Święć się imię Twoje"
12.3. Miłość, pokój i sprawiedliwość
"Przyjdź królestwo Twoje"
12.4. Wola naszego Pana
"Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi"
12.5. Owoce ludzkiego trudu
"Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"
12.6. Wielka pokusa "Nie wódź nas na pokuszenie"
Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Spis treści
WYDAWNICTWO OO. FRANCISZKANÓW
NIEPOKALANÓW 2008